Zoeken

Meebeslissen

Wij vragen goedkeuring of instemming van de ouders over beleidszaken. De formele betrokkenheid is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de medezeggenschapsraad van Lyceum Elst en Het Westeraam participeren vier ouders.
Als er een vacature ontstaat, is elke ouder in de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor de vrijgekomen plek. Via een verkiezing wordt bepaald wie zitting neemt.


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl