Zoeken

Een goede beheersing van het Nederlands is een voorwaarde om succes te hebben in de toekomst!

                                                                                                                                               
Onderbouw
In de onderbouw havo en vwo van het Lyceum Elst, wordt aansluiting gezocht bij wat je op de basisschool hebt geleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Op nieuw niveau.
In de lessen Nederlands staan het verwerven, verwerken en presenteren van informatie centraal, waardoor alle deelvaardigheden van het vak aan bod komen.
De deelvaardigheden van het vak Nederlands bestaan uit: lezen, schrijven, spreken / gesprekken voeren, luisteren en kijken. Dit zorgt voor heel veel afwisseling, waarbij je heel veel leert door het te doen!
 
Bovendien zul je ontdekken, dat de dingen die je bij Nederlands leert, er voor zorgen dat je ook in andere vakken beter wordt!
Want ook daar zul je informatie moeten zoeken en verwerken, overleggen met medeleerlingen en jullie eindproducten presenteren.
 
Om je te ontspannen en bijna ongemerkt heel veel te leren over de wereld en de mensen om je heen, wordt er vanzelfsprekend ook volop aandacht besteed aan (jeugd-) literatuur.
 
Bovenbouw
Met behulp van de methode  Nieuw Nederlands komen alle onderdelen aan bod, die nodig zijn om je voor te bereiden op de diverse schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen.
Hierdoor beschik je tegelijkertijd over die kennis, inzichten en vaardigheden, die nodig zijn om met succes een vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit te kunnen beginnen!
 
Literatuuronderwijs vormt op het Lyceum Elst een apart vak namelijk GLO, oftewel Geïntegreerd Literatuur Onderwijs. Zie voor dit vak elders op de site.

Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl