Zoeken

Overgangsbeleid

Bij bevordering naar een volgend leerjaar gelden de volgende algemene richtlijnen.
– Bevordering wordt vastgesteld door de docentenvergadering onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
– De bevorderingsnormen zijn afgeleid van de normen die gelden bij de eindexamens.

De bevorderingsnormen per leerjaar kunt u vinden op de website bij bevorderingsnormen. Dit geldt tevens voor het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement, waarin alle informatie over het examen staat.

Wordt een leerling niet bevorderd, dan brengt de school een advies uit. Doubleren kan worden aangeraden als de leerling
door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, of persoonlijke problemen) niet de verwachte resultaten heeft behaald en als de
verwachting bestaat dat de leerling uiteindelijk de opleiding succesvol zal afronden.

Ons beleid is dat er in leerjaar 1 en leerjaar 2 niet wordt gedoubleerd. Daarnaast is het niet toegestaan tweemaal in hetzelfde
leerjaar te doubleren of in twee opeenvolgende leerjaren. In deze gevallen stroomt de leerling af naar een ander onderwijstype.

Voor de leerlingen in de Tweede Fase geldt een andere systematiek van beoordelen, vastgelegd in het Programma van
Toetsing en Afsluiting. Het niveau van toetsing is zodanig dat leerlingen die overgaan een goede kans van slaging hebben.
De tentamens, presentaties, werkstukken en praktische opdrachten zijn in het PTA vastgelegd en tellen mee voor het
schoolexamen.

U vind hier de overgangsnormen voor schooljaar 2017-2018.


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl