Zoeken

Sponsorloop voor Madamfo
Bericht geplaatst op: 18-5-2017

Op woensdag 28 juni 2017 van 13.00 – 14.00 uur gaan de leerlingen van leerjaar 1 invulling geven aan de maatschappelijke stage door middel van een sponsorloop.

 

Wat is het doel van de opbrengst van de sponsorloop?

 

De opbrengst is bestemd voor de stichting Madamfo. Het geld zal besteed worden aan het opzetten van de kinderafdeling van het Madamfo Specialist Hospital in Sekondi-Takoradi (Ghana) met de daarbij behorende inventaris en instrumenten.

De stichting Madamfo heeft als doel hulp te verlenen aan projecten in Ghana. Alle projecten voert de stichting in nauwe samenwerking met de bevolking uit, de inbreng vanuit Ghana is het belangrijkste uitgangspunt bij het selecteren van projecten. Lyceum Elst ondersteunt Madamfo de komende jaren.

 

Stichting Madamfo heeft het CBF-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel.
Zie voor meer informatie de website: www.madamfo.com

 

De sponsorloop op 28 juni a.s. wordt gehouden in de omgeving van de school. Uiteraard bent u welkom om uw zoon/dochter aan te moedigen.

Wij vragen de leerlingen om de tijdens de sponsorloop het gymshirt van Lyceum Elst te dragen.

 

Nadere informatie over deze actie en de verdere organisatie hiervan krijgt uw zoon/dochter in de aankomende periode via de mentor. Aan de leerlingen wordt ruim van te voren via de mentor een sponsorkaart uitgereikt, zodat de leerlingen op zoek kunnen gaan naar sponsors in hun directe omgeving.

Er wordt slechts éénmaal een sponsorkaart uitgegeven, dus het is van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

Voor deze activiteit geldt een verplichte deelname in verband met de toekenning van stage-uren.

 

Marjon van Bussel

Coördinator Maatschappelijke Stage


Terug


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl